Anna van Ewsum

Enkele bevindingen
rond Anna van Ewsum, vanaf 2010


Let op: geheel of gedeeltelijk overnemen van de informatie op deze pagina mag alleen nadat Wouter van Schie daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar theater@makoenders.nl

Voor meer informatie, zie onder 'Contact', klik hiervoor eerst op de lichtblauwe button 'Anna van Ewsum' bovenaan op deze pagina.Sinds november 2010 ontdekte Wouter van Schie een aantal nieuwe feiten die hebben te maken met Anna van Ewsum (1640-1714) en haar tweede echtgenoot Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen. Hieronder worden ze kort toegelicht. Uitvoeriger publicatie is te vinden in het blad van de Historische Kring Leek (april en oktober 2012), en - uitgebreider, met meer details - in het boek Anna van Ewsum. Haar afkomst, haar leven, haar wereld, verschenen in april 2013 (eerste druk). De tweede druk (in oktober 2017 verschenen) bevat een aantal nieuwe bevindingen, die hier niet op deze pagina staan vermeld.

Geen AvE-monogram
In de prachtige kerk van Midwolde (provincie Groningen, gemeente Leek) is op het baldakijn (klankbord) van het preekgestoelte een monogram te zien. Lange tijd is gedacht dat dit monogram van Anna van Ewsum zou zijn. Dat beweert bijvoorbeeld A. Pathuis in zijn boek Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 uit 1977. Het zijn echter niet de letters 'AvE', merkte Van Schie als eerste op, maar gewoon de al van vele andere spiegelmonogrammen bekende letters 'GG' van de voornamen van Georg Wilhelm in het Latijn (Georgius Guilelmus). Dergelijke spiegelmonogrammen vind je overal op landgoed Nienoord in Leek. Op de foto's rechts ziet u het monogram zonder én met ingekleurde letters 'GG'.

'G'
In de Schelpengrot zijn er ook twee, maar daarnaast zie je daar acht spiegelmonogrammen van slechts één enkele 'G'. Heel misschien is dat een verwijzing naar de vrijmetselarij, waar de 'G' een bekend symbool is. In zijn boek Nienoord. Historie van een Groninger borg (1997) stelt R. Hovinga dat de Schelpengrot in relatie staat tot de vrijmetselarij, maar dit bijzondere feit, de ene 'G', laat hij onbenoemd.


Schilderij Anna in Cuba
Het schilderij dat Jan de Baen van Anna van Ewsum maakte bevindt zich sinds 1954 in het Museo Nacional de Bellas Artes in Havanna (Cuba). Dit feit was sinds 2006 al wel bekend bij een aantal Nederlanders, maar nog niet iedereen was ervan overtuigd dat het ook echt waar is omdat in het algemeen werd aangenomen dat het portret zich in een particuliere verzameling in Amerika bevond.

Overeenkomsten
Van Schie merkte dat er diverse overeenkomsten zijn tussen het portret van Anna van Ewsum en andere schilderijen, niet alleen die van Jan de Baen en zijn leerlingen. In zijn boek over Anna van Ewsum gaat hij hierop nader in.


'33' op schilderij Georg Wilhelm?
Op een portret van Georg Wilhelm lijken van zijn beide handen drie vingers opmerkelijk in beeld gebracht, zeker van de rechterhand. Van de linkerhand staat de pink opmerkelijk omhoog. In de zeventiende eeuw lieten mannen zich graag op hun dertigste of drieëndertigste vereeuwigen, als een soort eerbetoon aan Christus voor wie 30 (doop) en 33 (overlijden) belangrijke jaren waren. Heel misschien hebben we hier ook te maken met een verwijzing naar het getal '33', een belangrijk symbool binnen de vrijmetselarij omdat dit de hoogste graad is die je kunt bereiken, maar vermoedelijk is dit niet zo. Verder kan sprake zijn van een verwijzing naar een bekend handsymbool (Lucifer).Monogram op preekgestoelte, kerk Midwolde idem, met duidelijk gespiegeld 'GG'Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen (schilderij niet geheel afgebeeld) Rechterhand Linkerhand


Laatste update: 28 januari 2020