Anna van Ewsum

Trouwakte Anna van Ewsum en
Georg Wilhelm von In- und Kniphausen (gedeelte)

(voor de foto, scroll naar beneden)


Persoonlijkheidskenmerken van Anna op basis van haar ondertekening
Wouter van Schie heeft eind september 2010 de ondertekening van Anna van Ewsum van haar trouwcontract met Georg Wilhelm laten bekijken door een gediplomeerd grafoloog, Hester van de Weg. Voor zover dat kan van een document uit 1665 en alleen een handtekening, heeft zij een kleine schets van het karakter gegeven. Feitelijk is het niet te doen om op basis van alleen één ondertekening werkelijk een beeld te krijgen van iemands karakter. Ook heeft de grafoloog haar werk moeten verrichten op basis van slechts een foto van het handschrift. Daardoor is er onder meer geen zicht op hoe de druk van de pen op het papier is geweest, de energie waarmee is geschreven.

Op ons verzoek heeft de grafoloog tóch een aantal mogelijke kenmerken willen en kunnen aangeven:

- regelmaat, orde in chaos scheppen, zorgvuldigheid
- vermogen om zich te voegen, maar daarbij tóch de eigen weg te gaan
- gevoel voor overzicht
- vasthoudendheid
- ambitie
- zelfvertrouwen

Aanvullende analyse
Rationaliteit en realiteitszin kwamen als sterkste naar voren in een door Wouter van Schie zélf uitgevoerde analyse van de ondertekening, aan de hand van een beproefde, uitgebreide vragenlijst. De kenmerken die grafologisch in het oog springen zijn hier (in volgorde van belangrijkheid):

Rationeel/Realisme
Voorzichtig/Bezonnen
Wilskrachtig
Aanpassingsgeneigd
Eerlijk
Tegemoetkomend
Altruïstisch
Sociaal vaardig

Anna's schrift in vergelijking met dat van Georg Wilhelm
Anna's schrift is helderder en duidelijker dan dat van Georg Wilhelm, stelt de grafoloog. Er schuilen in de ondertekening van de bruidegom elementen van 'verbloemen', jezelf beter voordoen dan je bent', en van minder zelfvertrouwen dan bij Anna.

Bovenstaande kenmerken heeft Wouter van Schie meegenomen in de rollen van Anna en Georg Wilhelm in zijn historisch toneelspel 'Anna'. Uit het gesprek met de grafoloog bleek dat Anna best gezonde twijfel kon hebben over wat haar ten aanzien van haar aanstaande tweede huwelijk te doen stond.

Hieronder eerst een gedeelte van een kopie (copia) van het huwelijkscontract van Anna van Ewsum en Georg Wilhelm; eronder een deel van het oorspronkelijke contract met de ondertekeningen van onder meer Anna en Georg.

Gedeelte van een kopie van de trouwakte van Anna van Ewsum en Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, later opgesteld. Hier staat de eigenlijke trouwdatum vermeld, 4 mei 1666; de namen van de ondertekenaars - die worden genoemd - zijn duidelijker leesbaar dan op het originele contract van 14 oktober 1665; maar kloppen de voorletters wel? Foto: WvS, 22-09-2010. Transscriptie: 'met haer anhangenden zeghelen bekrachtiget soo geschiete(?) ten huize Nijenoort den 4/14 octobris anno 1665 (:onderstont:) Haro Burchardt Fritach friheer zu Godens, Georgh Wilhelm frijheer van Kniphuisen, Anna van Ewsum, RW Kniphuisen, W. van der Does, JW/FH? Fridag van Godens. / Desen was op francijn geschreven & met wijdt uithangende zeghelen bevestiget.
Collat accord den 4 maij 1666 E. Berghuisen(?)'

Gedeelte van het originele huwelijkscontract van Anna van Ewsum en Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen; foto: WvS, 16-09-2010.